Αεροβόλα πιστόλια ελατηρίου, ιδανικά για εκμάθηση σκοποβολής. Πιστά αντίγραφα αληθινών όπλων. Δεν απαιτείται άδεια αγοράς από την αστυνομία